เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

งานทะเบียน

งานสำเร็จการศึกษา

ประกาศผลคำร้องยื่นขอจบการศึกษา

ยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมู่เรียนพิเศษ

ตารางสอบกลางภาค

ขออนุมัติเข้าสอบเนื่องจากขาดเรียนเกิน 20 %

แจ้งรายชื่อขอสอบซ้อน

ตารางสอบปลายภาค

ขออนุมัติเข้าสอบปลายภาคเนื่องจากขาดสอบ

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม (ด่วนที่สุด)    

หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ จนถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2567
2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนชั้น1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
3. หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อผิดพลาดประการใด ให้รอดูประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับต่อไป

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ประกาศโดย   PH.YUWAPUN   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2567
 2.ตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2566 นักศึกษาภาค กศ.พป. (ด่วนที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป แจ้งการสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันวันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 คลิกดูตารางสอบ
ประกาศโดย   JI.WISSANEE   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2567
 3.โปรแกรม Adobe Acrobat    
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ คู่มือการใช้งานได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2556
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3