เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
    เลขที่บัตรประชาชน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนผู้สมัคร  ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่

*** เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ***
  
หมายเหตุ : กรณีท่านที่เคยสมัครแล้ว กรุณาใช้ Username และ Password เดิมในการ Login เข้าใช้งานระบบ
สอบถามสมัครเรียน
โทร 034 - 109300 ต่อ
ระดับมัธยมศึกษา 3625
ระดับปริญญาตรี 3891
ระดับปริญญาโท – เอก 3900
ฝ่ายงานการเงิน 3895
ติดต่อสอบถาม
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม