เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)(ด่วนที่สุด)
 
Photo
:: ภาคปกติ :: (รอบที่ 4 รอบสุดท้าย)
6 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 สมัคร/พร้อมรายงานตัว
(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)

ผู้สมัครสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการผู้สมัคร ณ จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร 034-109300 ต่อ 3891
 ประกาศโดย   academic   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2567
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษา ภาคกศ.พป. ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)(ด่วนมาก)
 รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2567 ดูรายชื่อคลิก
 ประกาศโดย   academic.new   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
 3.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคกศ.พป.(ด่วนที่สุด)
  :: ภาคกศ.พป. :: (รอบที่ 2)
25 ม.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 สมัคร/พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)
10 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
20 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 รายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้สมัครสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการผู้สมัคร ณ จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
 ประกาศโดย   academic   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2566
 4.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 (ภาคปกติ)
  :: ภาคปกติ ::
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 67 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 67 ชำระเงินค่าสมัครสอบ
6 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
17 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
24 มิ.ย. 67 หรือตามที่ ม. กำหนด รายงานตัวและปฐมนิเทศ
อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิก
 ประกาศโดย   academic.news   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2567
 5.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)
  :: ภาคพิเศษ ::
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 67 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 67 ชำระเงินค่าสมัครสอบ
30 ก.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
13 ส.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
18 ส.ค. 67 หรือตามที่ ม. กำหนด รายงานตัวและปฐมนิเทศ
อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิก
 ประกาศโดย   academic.news   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2567
สอบถามสมัครเรียน
โทร 034 - 109300 ต่อ
ระดับมัธยมศึกษา 3625
ระดับปริญญาตรี 3891
ระดับปริญญาโท – เอก 3900
ฝ่ายงานการเงิน 3895
ติดต่อสอบถาม
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม